SIM-CENTER SP. Z O.O. realizuje projekt pn.:
Opracowanie nowej technologii w postaci ruchomych symulatorów do treningów motorsportowych
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w skali międzynarodowej tj. symulatorów jazdy wyścigowej/rajdowej opartej o autorską ruchomą platformę o 6 stopniach swobody z zastosowaniem systemów liniowych, pozwalających na niezależną pracę każdej osi osobno z dodatkowo regulowaną osią skrętną. Opracowane rozwiązanie będzie składać się z platformy oraz z systemów elektronicznych dostosowanych do ruchów tejże platformy.

Planowane efekty projektu: W wyniku badań opracowany i zbudowany zostanie typoszereg prototypów symulatorów z poszczególnymi komponentami – zostaną przeprowadzone prace implementacyjne pozwalające na integrację wszystkich stworzonych elementów. Symulatory przetestowane zostaną w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Opracowana technologia osiągnie XI TRL.

Wartość projektu: 2 822 286,81 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 688 372,09 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.12.2021 r. - 31.12.2023 r.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pisząc na adres mailowy: salon@sim-center.pl